dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

206/2005 Sb., Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 206/2005 Sb., Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 6 odst. 9
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 4 a § 6; ruší § 5
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) ochranu některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)  chráněnou službou kterákoliv z následujících služeb poskytovaná za úplatu a na základě podmíněného přístupu:
-  rozhlasové a televizní vysílání2) ,
-  služba informační společnosti3)

nebo poskytování podmíněného přístupu k výše uvedeným službám, pokud je poskytován jako samostatná služba,
b)  podmíněným přístupem jakékoliv technické opatření nebo ujednání, případně technické opatření a ujednání, zajišťující přístup k chráněné službě ve srozumitelné formě, podmíněný předplatným nebo jinou formou předchozího individuálního oprávnění,
c)  zařízením podmíněného přístupu jakékoliv zařízení nebo program navržené nebo převzaté za účelem umožnění přístupu k chráněné službě ve srozumitelné formě,
d)  přiřazenou službou instalace, údržba nebo výměna zařízení podmíněného přístupu, jakož i poskytování obchodních sdělení3) ve vztahu k přiřazeným službám nebo k chráněným službám,
e)  nedovoleným zařízením jakékoliv zařízení nebo program navržené nebo převzaté za účelem umožnění přístupu k chráněné službě ve srozumitelné formě bez souhlasu poskytovatele chráněné služby.
§ 3
(1)  Je zakázáno
a)  pro obchodní účely vyrábět, dovážet, šířit, prodávat, pronajímat nebo přechovávat nedovolená zařízení,
b)  pro obchodní účely provádět instalaci, údržbu nebo náhradu
 
Nahrávám...
Nahrávám...