dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

195/2015 Sb., Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

č. 195/2015 Sb., Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
VYHLÁŠKA
ze dne 3. srpna 2015
o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Způsob regulace
(1)  Úřad reguluje ceny v plynárenství způsobem úředně stanovených cen.
(2)  Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.
§ 2
Postup tvorby cen
Při regulaci ceny
 
Nahrávám...
Nahrávám...