dnes je 14.8.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

193/2013 Sb., Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

č. 193/2013 Sb., Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
VYHLÁŠKA
ze dne 28. června 2013
o kontrole klimatizačních systémů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, četnost a způsob provádění kontroly klimatizačních systémů a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.
§ 2
Rozsah kontroly klimatizačních systémů
(1) Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob.
(2) Každý klimatizační systém se posuzuje samostatně bez ohledu na počet ostatních klimatizačních systémů, které jsou součástí budovy.
§ 3
Způsob provádění kontroly klimatizačního systému
Kontrola klimatizačního systému zahrnuje
a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému,
b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti přístupných zařízení klimatizačního systému,
c) hodnocení údržby klimatizačního systému,
d) hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy,
e) hodnocení účinnosti klimatizačního systému a
f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému.
§ 4
Zpráva o kontrole klimatizačního systému
(1) Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje
a) identifikační údaje budovy a klimatizačního systému,
b) podrobný popis budovy a klimatizačního systému,
c) hodnocení klimatizačního systému podle § 3,
d) údaje o energetickém specialistovi,
e) datum provedení kontroly a
f) ostatní údaje, kterými jsou schéma klimatizačního systému, fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
(2) Vzor zprávy o kontrole klimatizačního systému je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení klimatizačního systému do provozu, může v částech zprávy o kontrole klimatizačního systému uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f), pokud
 
Nahrávám...
Nahrávám...