dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

135/2012 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

č. 135/2012 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2012
o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 64 odst. 13 zákona o elektronických komunikacích:
§ 1
Náležitosti vyúčtování ceny podle druhu služby
Vyúčtování ceny podle druhu služby (dále jen „vyúčtování”), které předloží podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel”) účastníkovi, obsahuje náležitosti
a) telefonní číslo, pokud bylo pro daný druh služby přiděleno,
b) označení sjednaného cenového plánu,
c) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne zúčtovacího období,
d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí stavu nedošlo ve 24.00 hodin,
e) rozpis jednotlivých druhů poskytnutých služeb elektronických komunikací podle jednotlivých položek platného ceníku s těmito údaji
1. slovní označení druhu poskytnuté služby,
2. počet specifikovaných měrných jednotek,
3. počet uskutečněných spojení v případě
 
Nahrávám...
Nahrávám...