dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

109/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)

č. 109/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 15. dubna 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e), § 73 odst. 6 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo).

I.
Výsledky I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet volených senátorů
1
Počet zvolených senátorů
0
Počet volebních okrsků
110
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
110
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
104 235
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
19 262
Procento volební účasti
18,48
Počet odevzdaných úředních obálek
19 249
Počet platných hlasů celkem
19 177
 
 
V I. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 nebyl ve smyslu ustanovení § 75 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen žádný kandidát.

  
II.
Výsledky II. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 12. a 13. dubna 2019.
 
 
 
Celkové údaje za volební obvody v ČR celkem
Počet volených senátorů
1
Počet zvolených senátorů
1
Počet volebních okrsků
110
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
110
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamů
104 225
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
11 938
Procento volební účasti
11,45
Počet odevzdaných úředních obálek
11 933
Počet platných hlasů celkem
11 881
 
 
Ve II. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 12. a 13. dubna 2019 byl ve smyslu ustanovení § 76 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zvolen senátor:
JMENNÝ SEZNAM SENÁTORŮ ZVOLENÝCH VE II. KOLE
 
Volební obvod
 
 
 
Přihlášen politic. stranou,
 
Nahrávám...
Nahrávám...