dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

106/2014 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.4.2018

č. 106/2014 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.4.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. května 2014
o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
22/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění přílohu
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(1)  Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a)  ve Středočeském kraji
Soubor hornických památek v Březových Horách;
b)  v Jihočeském kraji
1.  Vodní pila v Penikově se strojním vybavením,
2.  Bechyňský most;
c)  v Plzeňském kraji
Zámek Týnec u Klatov;
d)  v Jihočeském kraji a Plzeňském kraji
Soubor plavebních kanálů na Šumavě
Schwarzenberský kanál
Kaplický potok
Vchynicko-Tetovský kanál;
e)  v Karlovarském kraji
1.  Jáchymovská mincovna,
2.  Důl Mauritius v Hřebečné,
3.  Dlouhá stoka s rybníky Kladským a Novým;
f)  v Libereckém kraji
1.  Janatův mlýn v Buřanech,
2.  Brusírna Harrachovské sklárny se strojním vybavením;
g)  v Pardubickém kraji
1.  Usedlost č. p. 16 v Telecí,
2.  Usedlost č. p. 171 v Čisté u Litomyšle,
3.  Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích;
h)  v Královéhradeckém kraji
1.  Kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově,
2.  Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku;
i)  v Kraji Vysočina
1.  Sklárna v Tasicích,
2.  Michalův statek v Pohledi,
3.  Zámek Červená Řečice;
j)  v Jihomoravském kraji
1.  Železárna Stará huť,
2.  Viniční dům č. p. 145/1 v Pavlově,
3.  Návesní zvonice v Louce,
4.  Usedlost č. p. 12 v Kučerově;
k)  ve Zlínském kraji
1.  Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné,
2.  Větrný mlýn ve Velkých Těšanech;
l)  v Moravskoslezském kraji
Kosárna č. p. 146 v Karlovicích.
(2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Pro zabezpečení ochrany národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením se stanovuje tato podmínka: rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2014.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 106/2014 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) ve Středočeském kraji
Název:
Soubor hornických památek v Březových Horách
 
Nahrávám...
Nahrávám...