dnes je 4.7.2022

Vláda rozhodla o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta

29.6.2022, Zdroj: MPSV ČR

Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4620 korun a existenční minimum 2980 korun. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory.

Přístupné pro: Plus

Aktualizace metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků

29.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí, odbor 73 Procesní agendy a regulace hazardu a dalšími subjekty aktualizovali metodiky k tvorbě obecně závazných vyhlášek.

Přístupné pro: Plus

Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí

29.6.2022, Zdroj: SMS ČR, SMO ČR

Aplikace slouží pro porovnání, jestli určitá obec je vybavena službami lépe nebo hůře, než je v Česku u srovnatelných obcí běžné. Bere přitom v úvahu velikost obce, její polohu, populační vývoj a turistický ruch. Po výběru konkrétní obce, nebo po ručním zadání…

Přístupné pro: Plus

Loňské prominutí DPH z elektřiny a plynu bylo shledáno nezákonným

24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Původní rozhodnutí o prominutí daně je zrušeno s právními účinky až ode dne právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení. Spotřebitelé tedy nebudou muset vracet již prominutou DPH. Také v oblasti účetnictví zrušení původního rozhodnutí nepřináší žádné dodatečné…

Přístupné pro: Plus

Změny v dotačním programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit

23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podle změněných pravidel si o dotaci na vznik ubytovacích kapacit budou moci nově požádat i nestátní neziskové organizace a církve a náboženské společnosti. 

Přístupné pro: Plus

Zpráva o hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů

20.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 30. 4. 2022.

Přístupné pro: Start | Plus

Ústavní soud k odškodnění za výbuch ve Vrběticích a k žalobě z rušení držby

15.6.2022, Zdroj: Ústavní soud ČR

Nárok na jednorázové odškodnění za výbuch v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice budou moci uplatnit i lidé s faktickým pobytem v některé z dotčených obcí.

Přístupné pro: Plus

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili činnost

14.6.2022, Zdroj: ERÚ

POZOR! Dodavatel poslední instance nenastupuje u zákazníků, jejichž spotřeba plynu za posledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. Tito zákazníci si musí nového dodavatele zajistit bezodkladně…

Přístupné pro: Plus

V roce 2021 se u nás prostavělo 579 miliard

14.6.2022, Zdroj: Český statistický úřad

Stavební společnosti provedly v roce 2021 stavební práce v hodnotě 579 miliard Kč, což je meziročně o 8,1 % více.

Přístupné pro: Plus

Pokuta hlavnímu městu Praze za zadání zakázky bez výběrového řízení

10.6.2022, Zdroj: ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil hlavnímu městu Praze pokutu ve výši 200 tisíc korun za zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce týkající se odstranění a nápravy havarijního stavu v hale č. 24 Pražské tržnice v Holešovicích mimo zadávací…

Přístupné pro: Plus

MMR prosadilo omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám

9.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která snižuje administrativní náročnost, přináší větší volnost zadavatelům a rovněž upravuje pravidla pro přidělování zakázek firmám odsouzených například z korupce. Vybraní dodavatelé podlimitních…

Přístupné pro: Plus

Sdružení místních samospráv ČR pomůže obcím s přípravou digitálních technických map

9.6.2022, Zdroj: SMS ČR

Obce musí už příští rok splnit svou zákonnou povinnost při přípravě digitálních technických map v jednotlivých krajích. Vyhovět tomuto požadavku by bylo především pro menší obce…

Přístupné pro: Plus

Novinky daňové a v souvisejících oblastech v roce 2022Garance

4.6.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve bychom upozornili na navrhované změny daňových zákonů, které jsou zatím v připomínkovém řízení, ale v krátké době pravděpodobně zamíří do poslanecké sněmovny a jedná se o změny významné. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti…

Přístupné pro: Start | Plus

Přijatá novela a povinnost podávání průběžného oznámení ke střetu zájmů

3.6.2022, Zdroj: SMS ČR, SMO ČR

Do 30. 6. 2022 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2021.

Přístupné pro: Plus

V souvislosti s nutností ubytovat uprchlíky vláda schválila úlevy pro nezbytné stavby obcí

3.6.2022, Zdroj: MMR ČR

Vláda schválila návrh zákona předložený Ministerstvem pro místní rozvoj o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon umožní rychle…

Přístupné pro: Plus

Přehled vládní pomoci proti zdražování

27.5.2022, Zdroj: Vláda

Nový informační web k boji s drahotou. Nový zákon v oblasti daní v návaznosti na válku na Ukrajině. Podíl jednotlivých obcí na části celostátního hrubého výnosu daně z technických her – 3. čtvrtletí…

Přístupné pro: Plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Poskytovatelé veřejné podpory zapomínají zapisovat do registru de minimis

23.5.2022, Zdroj: ÚOHS

Čtyři desítky poskytovatelů veřejné podpory prověřoval v roce 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvůli dodržování povinnosti zapisovat podpory poskytnuté v režimu de minimis do speciálního registru. V první instanci bylo uloženo za tyto přestupky celkem…

Přístupné pro: Plus

SFŽP ČR k inflační doložce ve veřejných zakázkách

23.5.2022, Zdroj: SFŽP ČR

Vzhledem k častým dotazům žadatelů a příjemců podpory na inflační doložku a indexaci cen ve smlouvách z veřejných zakázek přinášíme shrnutí této problematiky s cílem pomoci se v tématu více…

Přístupné pro: Plus

Evropské dotace pomáhají při záchraně českých památek. U devíti projektů však hrozí, že se nepodaří dočerpat půlmiliardovou podporu

23.5.2022, Zdroj: NKÚ

Kontroloři zjistili, že dotace určené na revitalizaci památek byly poskytovány i čerpány tak, že naplňovaly svůj hlavní smysl, což je zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví. Nedostatky se týkaly spíše systémových záležitostí – vyhodnocování dopadů…

Přístupné pro: Plus

Automobil v podnikáníGarance

20.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Přístupné pro: Plus

90 milionů korun na bezpečnost veřejných prostranství a zlepšení elektronizace zdravotnictví a vzdělávání

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Dnes byla zveřejněna první výzva k podávání žádostí z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Díky ní dojde k vývoji a uvedení do provozu ekosystému sítí 5G v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility a monitorování…

Přístupné pro: Start | Plus

MMR zveřejňuje metodiku, jak uplatňovat mezinárodní sankce proti Putinovu režimu v oblasti zakázek

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zadavatelé veřejných zakázek se po oznámení jednotlivých sankčních balíčků ocitli ve velmi složité situaci. Mají povinnost zajistit, aby veřejné zakázky nezískala žádná společnost ovládaná osobou ze sankčního seznamu EU a rovněž společnost ovládaná občany…

Přístupné pro: Plus

Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nejen snadné a opakované používání dat veřejné správy. Členské státy Evropské Unie schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). DGA má zlepšit podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v…

Přístupné pro: Plus

Investiční dotace na zlepšení stavu budov neziskových organizací

19.5.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Odbor investic vyhlašuje Výzvu č. 1 v rámci programu 133 720 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže – rok 2022 „STAVBY“ podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících…

Přístupné pro: Start | Plus

Stanovisko MF ČR k problematice tržní hodnoty po 1. lednu 2021

16.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Tržní hodnota (anglicky Market Value) je hodnota stanovená na základě obchodu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím na volném trhu.

Přístupné pro: Plus

Stanovisko MF ČR k obvyklé ceně po 1. 1. 2021

16.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Pojem obvyklá cena patří historicky k základním pojmům užívaným zejména znalci a odhadci majetku.

Přístupné pro: Plus

Souhrnné stanovisko MF ČR k problematice oceňování po 1. lednu 2021

16.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Účinností zákona č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení…

Přístupné pro: Plus

Stanovisko MF ČR k reprodukční pořizovací ceně po 1. 1. 2021

16.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Dle § 29 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) se reprodukční pořizovací cena určí podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon o oceňování majetku a…

Přístupné pro: Plus

DPH pro manažery s. r. o.Garance

9.5.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním úkolem manažera je obchodní vedení firmy na nejvyšší „konečné” úrovni jejího strategického i operativního řízení. Obrazně řečeno točí kormidlem, aby s. r. o. plula ke světlým zítřkům a vyhnula se hrozbám Charybdy a Scylly. Nemůže se rozptylovat topením…

Přístupné pro: Start | Plus

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021

9.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo pro informaci Vládě ČR Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2021 na schůzi dne 27. dubna 2022. Zpráva byla předložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve…

Přístupné pro: Start | Plus

Ministerstvo pro místní rozvoj mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

5.5.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví…

Přístupné pro: Plus

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

5.5.2022, Zdroj: MV ČR, MPSV ČR

MPSV podpoří dětské skupiny, vyhlásilo dvě mimořádné dotační výzvy. Rodiny dostanou jednorázový příspěvek 5 tisíc korun na každé dítě. Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry. Jak poznat dětské volání o pomoc a jak reagovat? Identifikovat signály…

Přístupné pro: Start | Plus

U zakázek na rozvíjejících se trzích by zadavatelé měli vhodně přizpůsobit požadavky na kvalifikaci

3.5.2022, Zdroj: ÚOHS

V souvislosti s probíhajícím správním řízením o veřejné zakázce na nákup vodíkových autobusů v Ostravě považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za vhodné upozornit zadavatele na specifickou problematiku nastavení zadávacích podmínek v zakázkách na nových…

Přístupné pro: Plus

Školy v obcích aktuálně

2.5.2022, Zdroj: Vláda ČR

Ministerstvo začalo chystat postup pro integraci Ukrajinců do škol od září. Ve školách se od září změní pravidla pro zástupce ředitelů.

Přístupné pro: Plus

Uprchlíci z Ukrajiny budou moci být ubytováni i ve volných domech a bytech pro sociální bydlení, rozhodla vláda

25.4.2022, Zdroj: Vláda

Obce budou moci pro ubytovávání uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny využít i domy a byty vybudované s finanční podporou Státního fondu rozvoje bydlení pro účely sociálního a dostupného bydlení. Vláda rozhodla upravit příslušné nařízení vlády tak, aby i tento…

Přístupné pro: Plus

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

22.4.2022, Zdroj: SMO ČR

Jak odměňovat ředitele škol? Získejte dotaci na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni.

Přístupné pro: Plus

Startuje podávání žádostí do programu Ukrajina

20.4.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program Ukrajina právě dnes spouští možnost podat žádost o dotace, které pomohou obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců, kteří do ČR utekli před válkou. Tyto nově opravené byty zůstanou obcím a krajům i po odchodu ukrajinských uprchlíků domů, takže je budou…

Přístupné pro: Start | Plus

Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny

20.4.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty…

Přístupné pro: Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...